Munca temporara

Recunoscută la nivel naţional, dar şi european, New Work Temporar se detaşează şi se impune constant pe piaţa forţei de muncă prin selecţia eficientă de candidaţi formaţi, motivaţi, performanţi, precum şi prin profesionalismul dovedit invariabil în procesul de gestiune ulterioară a salariaţilor puşi la dispoziţia utilizatorilor.

Soluţia muncii temporare se materializează prin externalizarea procesului de selectare, dar şi de administrare a personalului contractat. Succint prezentate, serviciile acoperite de colaborarea cu societatea noastră constau în :

  • recrutarea personalului,
  • întocmirea şi înregistrarea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale ori a deciziilor aferente,
  • gestionarea registrului general de evidență a salariaţilor,
  • calculul salariilor şi generarea statului de plată, etc.

În funcţie de activitatea desfăşurată, salariaţii temporari au studii medii sau superioare, specializări ori cursuri specifice poziţiei pe care o ocupă. În același timp, putem implementa misiuni de muncă temporară care necesită volume mari de personal în cadrul unor proiecte de scurtă sau lungă durată.

Reducând timpul consacrat recrutării şi gestionării contractelor de muncă, dar şi riscurile litigiilor de muncă şi ale păstrării personalului neadecvat pentru perioade îndelungate, partenerii noștri se pot concentra asupra canalizării resurselor şi eforturilor interne in direcţia dezvoltării companiei.